Interview met Stefan Wemmenhove (KienInvest): "Samen maken we Nederland echt een beetje schoner!"

24 juli 2015 News

“We staan aan het begin van iets heel groots, samen maken we Nederland schoner”
 

Nederland beschikt over circa 250.000 locaties waar de bodem is verontreinigd. Van deze locaties zijn bijna 1.600 locaties als ‘spoedlocatie’ bestempeld. We spreken van een spoedlocatie wanneer een ecologisch verspreidingsrisico bestaat. De eigenaren van deze locaties dragen de juridische verantwoordelijkheid voor alle schade die uit de verontreiniging voortkomt en moeten deze locatie verplicht saneren. Stel, je bent eigenaar van een woning met een verontreiniging of je ontvangt een dergelijke woning uit een erfenis. De waarde van de woning en het perceel zijn aanzienlijk gedaald en het blijkt vaak onverkoopbaar. Dan zit je letterlijk met je handen in het haar. Gelukkig is hier sinds kort een oplossing voor in het leven geroepen: het Nationaal Grondzorg Plan (NGZP).

Het NGZP is een product van KienInvest, een bedrijf dat is ontstaan vanuit de bodemsaneringswereld. Stefan Wemmenhove is directeur van KienInvest en mede-grondlegger van het NGZP. “Het Nationaal Grondzorg Plan zal niet alleen de saneringsmarkt, maar ook de ontwikkelingsmarkt een nieuwe impuls geven. We staan het begin van iets heel groots. Alleen in Nederland zijn er al 160.000 verontreinigde locaties. Deze tasten de kwaliteit van ons leefmilieu aan. Door ze te saneren dragen we bij aan een betere leefomgeving. We maken met elkaar de wereld daadwerkelijk een stukje schoner,” aldus Stefan. 

Hoe is KienInvest ontstaan?

Stefan: “Geïnspireerd door de stagnerende saneringssituatie welke in Nederland is ontstaan, zijn Arnout van Diem, CEO van bodemsaneringsbedrijf BioSoil, en ik met een team van specialisten aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een innovatieve oplossing voor het ontstane probleem. Dit project heeft de naam KienInvest gekregen en is uitgegroeid tot een zelfstandige onderneming. Op deze manier kunnen we de oplossing professioneel exploiteren. We hebben met het team een bijzondere oplossing ontwikkeld waarmee de door verontreiniging onverkoopbare locatie van de gedupeerde wordt aangekocht. Met ondersteuning van de overheid in de vorm van subsidies, wordt de locatie biologisch gesaneerd en vervolgens rendabel doorverkocht. Het resultaat is een positieve financiële situatie voor de gedupeerde, het doorbreken van de stagnerende saneringsmarkt middels een private oplossing, het vitaliseren van de woningmarkt en het oplossen van een milieuprobleem. We creëren dus een win-win-win-situatie!”

Het Nationaal Grondzorg Plan is het product waarmee KienInvest de markt wil bestormen. Wat houdt dit plan concreet in?

“De oplossing van KienInvest richting de particuliere markt is conceptueel vertaald in het Nationaal Grondzorg Plan (NGZP). Het NGZP kan voor gedupeerden een oplossing bieden wanneer iemand eigenaar is of wordt van een woning of perceel met een verontreiniging. Het NGZP biedt verschillende mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan overname van de saneringsverplichting of aankoop van een geheel perceel. Het NGZP heeft als doel gezamenlijk een constructieve oplossing te vinden, waarbij het ontzorgen van de klant voorop staat. Ontzorgen is momenteel echt een mode-woord, maar dit is daadwerkelijk wat wij doen!”

Waarom is een dergelijk particulier initiatief nodig?  Doet de overheid hier niets aan?

“Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in maart 2015 het Bodemconvenant 2016-2020 ondertekend. In het convenant zijn richtlijnen opgenomen voor de huidige verontreinigde locaties in Nederland. Tevens wordt er meer geld beschikbaar gesteld om deze locaties aan te pakken. Na 2020 moeten namelijk alle grote verontreinigde locaties gesaneerd zijn. Met ingang van 2016 zal er gekozen worden om locaties te monitoren of te saneren, aan de hand van het gevaar van de verontreiniging. De focus ligt onder andere op locaties bij waterwingebieden. Het ontbreekt de overheid desalniettemin aan kennis en daadkracht om iets aan de problematiek van gedupeerden te doen. Door het grote aantal locaties, versterkt door verlammende wet- en regelgeving in combinatie met de beperkte kennis en creativiteit in de markt, is in 2015 de uitvoering en handhaving van deze noodzakelijke saneringen gestagneerd. Er wordt  steeds vaker gekozen om de locaties enkel te monitoren. Om de saneringen aan te pakken zijn de mogelijke opbrengsten onduidelijk en ontbreekt het betrokken partijen vaak aan financiële middelen.”

Dat klinkt als een uiterst vervelende situatie. Wat heeft dit voor directe gevolgen voor de gedupeerde?

“Het gevolg is dat er op grote schaal in de particuliere woningmarkt schrijnende situaties zijn ontstaan, met vaak persoonlijk faillissementen als resultaat. Ondanks alle risico’s en de maatschappelijke druk ontbreekt het aan urgentie en expertise om dit probleem aan te pakken. Zowel vanuit de overheid als de gedupeerde is er een sterke behoefte aan oplossingen op het gebied van kennis, het voeren van regie en innovatieve creativiteit om de stagnatie in de saneringsmarkt te doorbreken. KienInvest wil met het NGZP inspringen op dit gat in de markt. We kunnen mensen echt uit de ellende helpen, want gedupeerden zitten vaak met de handen in het haar en zien geen uitweg voor het probleem.”

Stel, ik heb een woning met een verontreiniging. Wat is jullie werkwijze?

“We maken eerst een afspraak bij u thuis, zodat u uw verhaal kunt doen. Wij vinden het belangrijk om hier goed naar te luisteren  en uw wensen inzichtelijk te maken. Over het algemeen is het simpel: de meeste eigenaren willen de verontreinigde woning verkopen en het liefst niets meer met de verontreiniging te maken hebben. Na het eerste gesprek brengen wij de verkopers op de hoogte van alle te doorlopen stappen. Zo gaan wij aan de slag met de bodemsaneerder, de eventuele subsidieverstrekker, de betreffende overheidsinstanties en een makelaars. Nadat wij alle gegevens beschikbaar hebben kan er door KienInvest een bod worden uitgebracht op de woning. Na een akkoord neemt KienInvest de woning inclusief de saneringsverplichting in het geheel over. Het mooie van ons concept is dat de eigenaren in veel gevallen financieel positief eindigen. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar op de woningen waar wij over spreken rust vaak een hypotheek plus een saneringslast. Deze saneringslast brengt zeer hoge kosten met zich mee.“

Jullie werken met investeerders, wat moet ik mij hierbij voorstellen?

“Wij werken met een kleine groep partners die het idee van KienInvest omarmen. Zij zorgen voor de middelen om de aankopen te realiseren. Nadat het perceel is aangekocht en gesaneerd zullen KienInvest en de betreffende investeerder(s) het perceel weer geschikt verkopen.”

Waar vind ik meer informatie over KienInvest en het Nationaal Grondzorg Plan?

“Meer informatie is te vinden op onze website. Uiteraard kan ook telefonisch of  via de mail contact met ons op worden genomen. We zijn een startende onderneming en nog volop in ontwikkeling. Desalniettemin zijn de eerste woningen al opgenomen in ons portfolio. Schroom niet om ons te benaderen mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen.”