Persbericht: HD Groep en KienInvest werken samen aan schoner Nederland

24 september 2015 Press releases

Welke nieuwe functies kan dat fraaie monumentale gebouw krijgen? Wat is er allemaal mogelijk met verouderde bedrijventerreinen? Biedt een ‘vergeten’ stukje binnenstad nog onvermoede kansen? HD adviseert, ontwikkelt en realiseert op deze locaties de meest uiteenlopende vastgoedprojecten. Maar wat als zo’n unieke locatie verontreinigd blijkt te zijn? Een nieuwe samenwerking tussen HD Groep en KienInvest zorgt ervoor dat juist deze locaties zeer interessant worden voor herontwikkeling. 

Onverkoopbare locaties

KienInvest is onlangs opgericht en heeft als doel bijzondere, door verontreiniging onverkoopbare percelen op een duurzame wijze schoon, rendabel en verkoopbaar te maken. Het bedrijf investeert in innovatieve saneringsoplossingen en is oprichter van het Nationaal Grondzorg Plan. De locaties van KienInvest worden na aankoop gesaneerd en vervolgens verkocht aan een particulier of aangeboden als ontwikkellocatie. Een samenwerking met HD, de projectontwikkelaar met een unieke integrale aanpak, lag dan ook voor de hand. 

HD Groep

Inmiddels werken HD en KienInvest al enkele maanden samen aan een aantal projecten.Alex Limburg, commercieel directeur van HD, vertelt: “De samenwerking is zo interessant, omdat op deze manier vanuit een integrale methodiek sanering en herontwikkeling tegelijkertijd plaatsvinden. Hierdoor zijn kansen en bedreigingen beter inzichtelijk te maken. Door vooraf vanuit de nieuw beoogde functie de sanering plaats te laten vinden en vroegtijdig te starten met de herontwikkeling, wordt tijd en geld bespaard. Dit alles maakt herontwikkeling op een te saneren locatie veel eerder haalbaar.” Hij vervolgt: “Onze bedrijfsculturen passen ook goed bij elkaar. Typerend voor HD is de durf om veel aan te pakken. Ook de op het oog lastige vraagstukken, panden en locaties. Wij kunnen dat omdat we binnen ons bedrijf de gehele keten beheersen. Door de samenwerking met KienInvest en de innovatieve en duurzame manier waarop zij een sanering aanpakken, versterken we onze integrale manier van werken en creëren we nieuwe kansen en mogelijkheden voor die lastige plekken in of net buiten de stad.” Park concepts©, onderdeel van de HD Groep, heeft tevens de handen ineengeslagen met KienInvest voor wat betreft het onderhoud en beheer van de locaties.

Kansen

Stefan Wemmenhove, directeur van KienInvest, vult aan: “De vernieuwende dienstverlening die KienInvest verleent geeft niet alleen de saneringsmarkt, maar ook de ontwikkelingsmarkt een nieuwe impuls. Alleen in Nederland zijn er al 250.000 verontreinigde locaties bekend. Dat biedt enorm veel kansen. Het is een win-win situatie, samen maken we ons land echt een stukje schoner en komen er tegelijkertijd fantastische projecten bij.”

Meer informatie over HD Groep en KienInvest is te vinden op www.overhd.nl en www.kieninvest.nl . Wilt u meer weten over Park concepts©, kijk dan op www.parkconcepts.com.

  

Op bijgevoegde foto v.l.n.r.: Alex Limburg (HD), Stefan Wemmenhove (KienInvest), Robin Dijkgraaf (HD) en Steven van Zomeren (KienInvest)