Persbericht lancering Jij&iK magazine

01 juli 2013 Press releases

 

 

 Eerste nummer Jij&iK magazine overhandigd door Burgemeester Blase.

 

 Afgelopen vrijdag 28 juni is op feestelijke wijze het eerste nummer van Jij&iK magazine uitgereikt in het Tourist office te Alblasserdam. Burgemeester Blase overhandigde het magazine aan de 8-jarige Casper de Gans.

 

 Casper de Gans is een 8-jarig jongetje met een energiestofwisselingsziekte en ambassadeur van stichting Energy4All. Deze stichting zet zich in voor mensen die met deze levensbedreigende zeldzame aandoening te maken hebben. Casper heeft voor het eerste nummer van Jij&iK magazine top-ambassadeur van stichting Energy4All, Jochem van Gelder, geïnterviewd over zeldzame aandoeningen en zijn ambassadeurschap.

 De burgemeester van Alblasserdam, dhr. Blase, heeft het eerste nummer van het Jij&iK magazine aan Casper overhandigd. Zowel Blase als stichting Energy4All zijn sinds de oprichting van het magazine al zeer betrokken bij de dames die het blad geheel vrijwillig in elkaar zetten. Voor de redactie betekent het veel dat deze twee bijzondere mensen bij de lancering aanwezig waren. Hoofdredactrice Joyce Schaper vertelt: "We zijn ontzettend trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Maar we willen Jij&iK nog veel groter en bekender maken. Kennis en ervaring delen is zo belangrijk voor mensen die met een zeldzame aandoening te maken hebben. Dat dhr. Blase en zoveel andere mensen in Alblasserdam en omstreken ons hierin steunen en tevens ons enthousiasme delen, waarderen wij heel erg.”  

Dhr. Blase gaf aan erg trots te zijn op de Alblasserdamse dames, en onderstreepte het belang van dit soort initiatieven.

Jij&iK magazine

Jij&iK magazine is een nieuw glossy magazine, waarin op een leuke manier zeldzame aandoeningen en lifestyle met elkaar worden verbonden. Het magazine wil informatie over zeldzame aandoeningen op deze manier op een prettige manier beschikbaar maken voor iedereen. Er bestaan naar schatting zo'n 8.000 zeldzame aandoeningen, waardoor jaarlijks 1 miljoen mensen door worden getroffen. Voor een groot aantal van deze aandoeningen bestaat nog geen doeltreffende behandeling. Zoveel mogelijk kennis en ervaring delen is daarom belangrijk. Jij&iK magazine wil op unieke wijze haar steentje hier aan bijdragen.

Het magazine verschijnt vier maal per jaar en wordt door de redactie op geheel vrijwillige basis tot stand gebracht.

 

Meer informatie over het magazine kunt u vinden op www.jijenikmagazine.nl .

 

Noot voor de redactie:

Op www.jijenikmagazine.nl vindt u meer informatie over de redactie en de inhoud van het magazine. Mocht u nog vragen hebben of een interview wensen met de redactie, kunt contact opnemen met Linda Huijgen: linda@bash-pr.nl tel. of Monika Boon: monika@jijenikmagazine.nl tel. 

Champagne Lancering jij&ik Casper, Joyce, Blase2 lancering jij&ik chocofontein lancering jij&ik blase lancering jij&ik makarons